Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti
za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom

Ako overiť Potvrdenie

K overeniu Potvrdenia je potrebné vykonať len 1 krok:

  1. Zadanie VIN vozidla

Ukážka postupu overenia Potvrdenia

Zadanie VIN čísla

Obrázok 4

  1. Zadajte VIN vozidla
  2. Kliknite na tlačidlo „Pokračovať“

Overenie potvrdenia

Obrázok 5

  1. Zadajte ďalšiu emailovú adresu na zaslanie Potvrdenia
  2. Otvorte Potvrdenie vo forme PDF dokumentu

Dôležité upozornenie:

Informácia o vystavenom Potvrdení je nezávisle elektronickým prenosom údajov poskytnutá orgánom, ktoré zabezpečujú proces schvaľovania dovezeného vozidla v súlade so zákonom o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení a orgánom, ktoré zabezpečujú registráciu vozidla na dopravnom inšpektoráte PZ v súlade s podmienkami zákona o cestnej premávke.

Pozmeňovanie údajov o vozidle alebo falšovanie Potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom, spôsobí porušenie povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 725/2004 Z. z. a zákona č. 79/2015 Z. z. s vyplývajúcimi dôsledkami.