Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti
za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom

Poverenie na prevádzku systému vydalo

Koordinačné centrum pre staré vozidlá

Prevádzkovateľ systému

Na základe Mandátnej zmluvy s výrobcami vozidiel systém prevádzkuje:
Auto Solution Services, spol. s r. o.,
Púpavová 12, 841 04 Bratislava

IČO: 46 836 349

Emailová komunikácia

helpdesk@idovoz.sk