Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti
za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom

Poverenie na prevádzku systému vydalo

Koordinačné centrum pre staré vozidlá
Lamačská cesta, 6353/3C 84104 Bratislava, IČO: 50 620 088
www.kcsv.sk/#legislativa

Prevádzkovateľ systému

Na základe Mandátnej zmluvy s výrobcami vozidiel systém prevádzkuje:
Auto Solution Services, spol. s r.o.
Hlaváčikova 41, Bratislava 841 05 IČO : 46 836 349

Emailová komunikácia

helpdesk@idovoz.sk